Позиція на ринку

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВАУДИТ»  (ЄДРПОУ 01204513) є однією з перших аудиторських фірм, що була створена  в Україні. ТОВ "КИЇВАУДИТ" є правонаступником ЗАТ «Київаудит», яке, в свою чергу, є правонаступником аудиторського підприємства «Київаудит», що було зареєстроване виконавчим комітетом Київської міської Ради народних депутатів за  №116 від 26.12.1990 року.

ТОВ «КИЇВАУДИТ» надає аудиторські  послуги  на підставі свідоцтва про внесення в Реєстр  аудиторських фірм за №1970, яке видане згідно з  рішенням Аудиторської палати України  від 23 лютого 2001 року за № 99.

ТОВ «КИЇВАУДИТ» включено до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (свідоцтво НБУ № 0000013 від 17.09.2012 р.).

ТОВ «КИЇВАУДИТ» включено до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (свідоцтво Нацкомфінпослуг № 0069 від 26.09.2013 р.).

ТОВ «КИЇВАУДИТ» внесено до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (свідоцтво НКЦПФР № П 000276 від 27.08.2015 р.).

Компанія весь час стабільно працює та динамічно розвивається, про що свідчить ріст обсягу наданих послуг.

В січні 2010 року та в червні 2015 року наша аудиторська фірма успішно  пройшла перевірки запровадженої системи контролю якості професійних послуг, які були проведені Аудиторською палатою України (рішення Аудиторської палати України №211/6 від 25.02.2010 року та № 313/4.1 від 30.07.2015 року).

Переваги ТОВ «КИЇВАУДИТ»:

  • ТОВ «КИЇВАУДИТ» це команда професіоналів, які за 25 років роботи на ринку  накопичили унікальний практичний досвід та знання, що дає  можливість  ретельно, об`єктивно, ефективно, оперативно, своєчасно та якісно виконати завдання будь-якого обсягу та складності.
  • Ми запровадили  ефективну систему контролю за якістю надання послуг. Від початку надання послуг і до дати надання висновку (звіту)  ми постійно здійснюємо контроль з метою отримання обґрунтованої впевненості в тому, що  наш персонал діє у відповідності до професійних стандартів, регуляторних та законодавчих вимог, а  наші звіти відповідають умовам завдання.
  • Нашою метою є встановлення партнерських відносин та плідна співпраця, яка буде направлена на отримання взаємних економічних вигод. Ми прагнемо надавати практичну допомогу управлінському персоналу в мінімізації ризиків, а не тільки в їх  виявленні.
  • Ми маємо можливість відслідковувати всі зміни щодо Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та  Міжнародних стандартів аудиту (МСА),  не чекаючи їх перекладу на  українську мову.
  • Нашою метою є надання практичної допомоги в підготовці фінансової звітності (особливо за МСФЗ) та консолідованої фінансової звітності. Так, наприклад, до складання фінансової звітності за МСФЗ, ми узгоджуємо з керівництвом формат цієї звітності та перелік всієї інформації, яку необхідно розкрити у відповідності до вимог МСФЗ.
  • При високій якості вартість наших послуг є економічно обґрунтованою.
  • Ми гарантуємо конфіденційність отриманої інформації та індивідуальний підхід.