Контроль якості

В ТОВ «КИЇВАУДИТ» розроблено та затверджено Політику та процедури забезпечення незалежності та внутрішнього контролю за якістю послуг, що надає фірма.

Відповідальність за  розробку, впровадження, підтримання  та ефективне функціонування  системи контролю якості на фірмі несе директор ТОВ «КИЇВАУДИТ» Іщенко Надія Іванівна.

Відповідальним за виконання  функцій  з підтримання ефективного функціонування системи контролю якості на фірмі  призначено керівника департаменту  з контролю за якістю аудиторських послуг Кушніренко Ольгу Григорівну, яка має достатній і відповідний досвід  та здібності, що дають можливість ідентифікувати  і розуміти питання контролю якості й розробляти відповідні політики та процедури та має  всі необхідні повноваження на впровадження та здійснення таких процедур.

Кушніренко Ольга Григорівна має сертифікат аудитора серії А 005050, виданий на підставі рішення АПУ №106 від 30.01.02 р., термін дії до 30.01.16 р.; сертифікат СIPA (Сеrtified International Professional Accountant) № 0000154 від 15.08.2007 р.; сертифікат САР (Сеrtified Accounting Practitioner) №0003502 від 15.08.2005 р.

Контактні телефони:
тел.:  +380 (44) 287-42-94
факс: +380 (44) 287-70-55

Електронна адреса:  office@kievaudit.com, kievaudit@ukr.net

ТОВ «КИЇВАУДИТ» двічі успішно пройшло зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, яка створена на фірмі відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність. Згідно рішення Аудиторської палати України від 25 лютого 2010 року № 211/6   ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ» видане  СВІДОЦТВО про відповідність системи контролю якості за номером № 0026. Згідно з рішенням Аудиторської палати України від 30.07.2015 № 313/4.1 ТОВ «КИЇВАУДИТ» видане  СВІДОЦТВО про відповідність системи контролю якості № 0540 терміном чинності до 31.12.2020 р.