Дипломи про присвоєння вчених ступенів

Диплом кандидата економічних наук