Персонал

Найбільш цінним активом нашої аудиторської фірми є  персонал, оскільки його знання - головний капітал ТОВ «КИЇВАУДИТ». Головна задача менеджменту нашої компанії полягає в  збереженні  та примноженні  цього капіталу.

Персонал ТОВ «КИЇВАУДИТ» має сертифікати Аудиторської палати України та Національного банку України, внесений до реєстру Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг, що дає право фірмі на надання професійних послуг підприємствам, банкам, фінансовим установам.

Ми орієнтуємось на довгостроковий успіх і даємо шанс молодому поколінню самореалізуватися. «Хто має активну молодь - той має майбутнє» говорили у давнину мудрі.

Головне їх завдання на сьогодні вчитись, набувати нові знання та навички, переймати досвід.