Провідні спеціалісти

Нашою метою є своєчасне та ефективне надання професійних послуг високої якості клієнтам.
Ми запровадили кадрову політику та процедури, які на сьогодні дають нам обґрунтовану впевненість в тому, що аудиторська фірма має  достатньо висококваліфікованого персоналу, який в змозі забезпечити  виконання будь-яких завдань. Основною задачею наших спеціалістів є забезпечення ефективного проведення аудиту та формування об`єктивної, правильної аудиторської думки за результатами виконаного завдання.

Провідними спеціалістами ТОВ "КИЇВАУДИТ" на сьогодні є:

Іщенко Надія Іванівна

ДИРЕКТОР ТОВ "КИЇВАУДИТ"

Здійснює загальне адміністративне управління, визначає стратегічні напрями розвитку компанії, а також бере безпосередню участь в аудиті підприємств, банків та інших установ і організацій.

Має сертифікат аудитора серії А, сертифікат аудитора банків, сертифікат CAP (Сеrtified Accounting Practitioner), диплом АССА з Міжнародної Фінансової Звітності (The ACCA Diploma in International Financial Reporting).

Досвід роботи у сфері економіки та фінансів - 35 років, з них в сфері аудиту - 20 років. До аудиторської діяльності працювала на посадах головного бухгалтера підприємств різних форм власності і видів діяльності, а також заступником головного бухгалтера комерційного банку.

Кушніренко Ольга Григорівна

КЕРІВНИК ДЕПАРТАМЕНТУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Відповідальна за організацію, впровадження та підтримання ефективного функціонування системи контролю якості.

Має сертифікат аудитора серії А, сертифікат СIPA (Сеrtified International Professional Accountant) та сертифікат САР (Сеrtified Accounting Practitioner).

Досвід роботи в сфері економіки та фінансів - 23 роки, з них в сфері аудиту - 13 років. До аудиторської діяльності працювала головним бухгалтером підприємств.

Соловйова Марина Леонідівна

КЕРІВНИК ДЕПАРТАМЕНТУ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Займається питаннями практичного впровадження МСФЗ, розробляє трансформаційні моделі, здійснює аудит фінансової звітності, складеної за П(С)БО та МСФЗ, бере безпосередню участь в аудиті підприємств, банків та фінансових установ.

Має сертифікат аудитора серії А, сертифікат аудитора банків, диплом АССА з Міжнародної Фінансової Звітності (The ACCA Diploma in International Financial Reporting), свідоцтво, що підтверджує закінчення фундаментального рівня АССА.

Досвід роботи в сфері економіки та фінансів - 27 років, з них в сфері аудиту - 13 років. До аудиторської діяльності працювала головним бухгалтером комерційних підприємств.

Зубенко Тетяна Миколаївна

Зубенко Тетяна Миколаївна

КЕРІВНИК ДЕПАРТАМЕНТУ АУДИТУ БАНКІВ

Відповідальна за аудит фінансової та податкової звітності банків, бере участь в аудиті комерційних підприємств та неприбуткових організацій.

Має сертифікат аудитора та сертифікат аудитора банків.

Досвід роботи в сфері економіки та фінансів - 27 років, з них в сфері аудиту - 4 роки. Працювала головним бухгалтером та заступником головного бухгалтера в комерційних банках. Має практичний досвід податкового планування.

Корнієнко Ольга Богданівна

КЕРІВНИК ДЕПАРТАМЕНТУ АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Відповідає за аудит фінансової та податкової звітності підприємств, неприбуткових організацій та фінансових установ, бере участь в наданні консалтингових послуг.

Має сертифікат аудитора серії А.

Досвід роботи у сфері економіки і фінансів - 16 років, з них в сфері аудиту - 4 роки. Працювала фінансовим директором, головним бухгалтером підприємств та громадських організацій, займалася організацією тренінгів та семінарів. 

Турчак Тетяна Леонідівна

КЕРІВНИК ЮРИДИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ

Відповідає за організацію правової роботи на фірмі, надає юридичну допомогу в процесі господарської діяльності компанії та клієнтів.

Має досвід роботи юристом, зокрема, досвід договірної та претензійно-судової роботи.

Перевозова Ірина Володимирівна

СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ З ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ

КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

Забезпечує проведення судових експертиз, виготовлення експертних висновків та консультування з експертних питань.

Має свідоцтво судового експерта, сертифікат CAP (Сеrtified Accounting Practitioner).

Досвід роботи в сфері економіки та фінансів - 19 років, досвід роботи судовим експертом - 6 років. Займалася викладацькою роботою на посаді доцента кафедри обліку та аудиту ІФНТУНГ, в інших вузах України, досвід роботи на посаді головного бухгалтера.

 

Бойко Людмила Кузьмівна

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ 

Відповідальна за аудит фінансової та податкової звітності підприємств торгівлі, громадського харчування та санаторно-курортних закладів. Бере участь в аудиті цільового використання коштів неприбуткових організацій.

Має Сертифікат аудитора серії А.

Досвід роботи в сфері економіки та фінансів - 33 роки, досвід роботи аудитором - 21 рік.

Працювала на посадах головного бухгалтера, внутрішнього аудитора, має практичний досвід податкового планування та консультування.

Герасимова Тетяна Миколаївна

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З АУДИТУ БАНКІВ ТА ПІДПРИЄМСТВ

Відповідальна за аудит фінансової та податкової звітності виробничих та комунальних підприємств, бере участь в аудиті підприємств інших галузей господарства, громадських організацій.

Досвід роботи в сфері економіки та фінансів - 23 роки. Працювала головним бухгалтером та заступником головного бухгалтера в підприємствах різної організаційно-правової форми господарювання, має практичний досвід планування виробничої собівартості продукції та послуг, досвід з автоматизації та відновлення бухгалтерського обліку.

 

Трушенко Тетяна Василівна

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Бере участь в аудиті фінансової та податкової звітності підприємств різних форм власності та фінансових компаній.

Досвід роботи в сфері економіки та фінансів - 23 роки. Працювала начальником планового відділу та головним бухгалтером.

Кацан Юлія Вікторівна

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З АУТСОРСИНГУ

Відповідає за надання послуг з організації і ведення бухгалтерського та податкового обліку на основі аутсорсингу. Бере участь в аудиті фінансової звітності підприємств та організацій.

Досвід роботи в сфері економіки та фінансів - 8 років.

Працювала на посадах економіста, бухгалтера, має досвід з автоматизації та відновлення бухгалтерського обліку.