Оцінка персоналу

Нами розроблена політика та процедури оцінювання працівників на кожному кваліфікаційному рівні. Весь наш персонал  володіє такими якостями як порядність, чесність, об`єктивність, професійна компетентність, належна ретельність, інтелект, та  здібності до професії.

По закінченню кожного завдання з аудиту проводиться оцінка якості роботи персоналу та дотримання ними принципів етики.

По закінченню кожного календарного року проводиться оцінка відповідності працівників професійним та кваліфікаційним вимогам, а також якості роботи кожного працівника, його особистих якостей, а саме вміння працювати в команді,  стиль керування, відповідність корпоративній культурі та інші. Результати обов`язково документуються, аналізуються та впливають на можливе призначення на посади, які потребують більшої кваліфікації та відповідальності.

Найважливішим елементом, що забезпечує якість професійних послуг є безперервна  освіта та підвищення кваліфікації всіх працівників.

З метою підтримання на належному рівні необхідних знань та компетентності наші працівники отримують безперервну професійну освіту:

  • проходять обов’язкові курси підвищення кваліфікації;
  • отримують професійну підготовку (професійну освіту) шляхом навчання та складання іспитів для отримання сертифікату АССА, CIPA;
  • приймають участь у семінарах, тренінгах, науково-практичних конференціях тощо;
  • постійно займаються самонавчанням шляхом вивчення спеціальної літератури та періодичних видань.