Аудит фінансової звітності

Ми працюємо для того, щоб найвищий управлінський персонал клієнта,  його власники та інші користувачі отримали правдиву та достовірну інформацією, для прийняття  правильних управлінських рішень.

Ми надаємо повний спектр аудиторських, консультаційних та інших професійних послуг високої якості нашим клієнтам, а саме:

  • Аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), що складена у відповідності до законодавства України, який проводиться  згідно з Міжнародними стандартами аудиту та з дотриманням процедур контролю якості.
  • Аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), складеної згідно   з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), який проводиться згідно з Міжнародними стандартами аудиту та з дотриманням процедур контролю якості.
  • Огляд фінансової звітності, що складена у відповідності до законодавства України або  згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).
  • Виконання завдань з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації.