Аутсорсинг бухгалтерського, податкового та управлінського обліків

ТОВ «КИЇВАУДИТ»  пропонує послуги з  аутсорсингу бухгалтерського, податкового та управлінського обліків підприємствам, фінансовим компаніям,  представництвам іноземних компаній, неприбутковим організаціям.

Бухгалтерські послуги надаються у відповідності до українських положень (стандартів) бухгалтерського обліку  та/або у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку / фінансової звітності. Для ведення бухгалтерського та податкового обліку застосовується програмний продукт «1С». Ведення управлінського обліку здійснюється у відповідності до вимог управлінського персоналу компанії.

Бухгалтерські послуги можуть надаватись у вигляді:

1. Комплексного бухгалтерського обслуговування, яке  включає:

 • розробку та впровадження облікової політики;
 • підготовку первинних бухгалтерських документів (рахунки-фактури, накладні на відпуск товару, податкові накладні, авансові звіти, табелі тощо);
 • адміністрування банківських рахунків (підготовка платіжних доручень, чеків, заявок);
 • нарахування заробітної плати, лікарняних, відпускних та відповідних податків і зборів на фонд оплати праці, складання та подання у відповідні органи звітності по ЄСВ, податку з доходів фізичних осіб, інших податків та зборів;
 • перевірку  та відображення в обліку здійснених господарських операцій, згідно з первинними документами;
 • формування регістрів бухгалтерського обліку;
 • складання фінансової,  статистичної, податкової  та управлінської звітності і подання її відповідним органам;
 • послуги з кадрового адміністрування (ведення кадрової документації, формування особових справ працівників, підготовка різних довідок працівникам і т.п.)
 • консультування управлінського персоналу з питань обліку, оподаткування та трудового законодавства, а також відслідковування  змін податкового законодавства, які можуть суттєво вплинути на господарську діяльність та фінансові результати;
 • супроводження перевірок, які здійснюються контролюючими органами.

2. Надання одного або декількох видів послуг, що перераховані в розділі   «Комплексне бухгалтерське  обслуговування».

3. Впровадження  бухгалтерського, податкового та управлінського обліків, яке  включає:

 • розробку облікової політики (в т.ч. робочого плану рахунків бухгалтерського обліку),
 • розробку графіку документообігу, 
 • розрахунок необхідної кількості працівників бухгалтерії,
 •  розробку посадових інструкцій та надання рекомендацій стосовно розподілу обов’язків серед бухгалтерів.

 4. Відновлення бухгалтерського,  податкового та управлінського  обліків.

 У випадку повної чи часткової втрати бухгалтерських документів або у випадках неналежного ведення протягом певного періоду бухгалтерського, податкового та управлінського  обліків, наші спеціалісти здійснять відновлення обліку, складуть  та нададуть відповідним органам статистичну, фінансову, податкову, управлінську  та іншу звітність.

Ми застосовуємо сучасні та зручні для клієнта засоби для обміну документацією та звітністю (віддалені робочі місця та віддалений доступ до баз даних в програмах «1С: Підприємство», електронний документообіг, обмін документацією за допомогою  електронної пошти,  подання звітності відповідним органам  в електронному вигляді та інші).

 Вартість ведення бухгалтерського обліку компанії визначається на індивідуальній основі та залежать від наступних факторів: виду діяльності, розміру підприємства (мікро, мале, середнє, велике), кількості операцій (документообігу), чисельності співробітників, наявності зовнішньоекономічної   діяльності, системи оподаткування, вимог управлінського персоналу до управлінської звітності, необхідності складання звітності англійською мовою та інші.