Аналіз фінансово–господарської діяльності підприємства

 • Аналіз фінансово-господарської  діяльності підприємства, а саме:
  • аналіз операційної діяльності  та майнового стану підприємства,
  • оцінка  ефективності управління операційною діяльністю,
  • оцінка системи внутрішнього контролю, виявлення слабких сторін та надання рекомендацій з поліпшення, що допоможе запобігти шахрайству та підвищити рівень довіри до інформації, яка надається найвищому управлінському персоналу,
  • визначення прогнозних показників діяльності з урахуванням тенденцій, що склалися,
  • аналіз ризиків, що пов`язані з веденням фінансово-господарської діяльності.
 • Due Diligence в тому числі:
  • загальний (General Due Diligence), у разі якщо  клієнт бажає перевірити всі аспекти діяльності компанії, включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість менеджменту, комерційну діяльність, місце компанії на ринку.
  • фінансовий Due Diligence (Financial Due Diligence) дає можливість оцінити фінансовий стан компанії, перевірити  його активи та зобов`язання  з точки зору їх якості та реальної  оцінки (в т.ч. і незареєстрованих зобов`язань та активів, вартість яких завищена, що може суттєво погіршити фінансовий стан  в майбутньому).
  • податковий Due Diligence (Tax Due Diligence). Питання оподаткування завжди входять в програму фінансового Due Diligence, але якщо клієнт бажає отримати детальну інформацію про податкові ризики тоді вони стають предметом окремої перевірки.
  • юридичний Due Diligence (Legal Due Diligence) проводиться у разі якщо клієнта  цікавлять лише юридичні аспекти діяльності компанії, наприклад законність приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів, дотримання трудового законодавства та інші.
  • операційний (Operational Due Diligence) полягає в перевірці  виробничої діяльності компанії, включаючи наявність можливостей для збільшення випуску продукції, враховуючі ємність ринку, оцінку якості продукції, огляд нових розроблень.