Інші професійні послуги

 • Перевірка дотримання податкового законодавства та консультації з питань оподаткування з метою визначення та усунення податкових ризиків. Перевіряючи податковий облік ми самостійно формуємо валові доходи, валові витрати, податкові зобов`язання та податковий кредит з ПДВ, звіряємо наші розрахунки з деклараціями підприємства, виявляємо причини виникнення розбіжностей та надаємо пропозиції та рекомендації щодо їх усунення. Наші пропозиції та рекомендації ґрунтуються на практичному досвіді, знаннях та умінні прогнозувати позицію податкових та судових органів, і не протирічать законодавству України.
 • Розробка та впровадження управлінського обліку, визначення оптимальної структури витрат, розробка форм управлінської звітності з метою забезпечення  найвищого управлінського персоналу достовірною інформацією, на підставі якої приймаються управлінські рішення.
 •  Консультації з питань внутрішнього аудиту, у тому числі методологічна допомога   в організації роботи служби внутрішнього аудиту.
 •  Проведення семінарів та тренінгів серед працівників компанії з питань ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
 • Консультаційне обслуговування, а саме оперативна, кваліфікована допомога при виникненні питань з фінансового, управлінського та податкового обліків, яка надається саме в той момент, коли в цьому виникає необхідність. Для цього необхідно лише направити запитання електронною поштою. Ви економити час, який необхідний для  пошуку  нормативних документів та не втрачаєте час на  пошук рішень, які вже перевірені на практиці багатьох підприємств.
 •  Комплексне обслуговування включає аудит фінансової звітності, перевірку податкового обліку, тестування ефективності внутрішнього контролю, перевірку управлінського обліку, консультаційне обслуговування. Ми протягом року супроводжуємо ведення податкового обліку (можлива щоквартальна перевірка декларацій), письмово консультуємо з питань бухгалтерського, податкового та управлінського обліків, та підтверджуємо річну фінансову звітність.
 • Розробка методичних матеріалів з впровадження системи контролю якості, а саме:
  • Положення з контролю якості аудиторських послуг, яке не дублює стандарти інших країн, зокрема Росії та Білорусії, а ґрунтується тільки на Міжнародних стандартах аудиту, надання впевненості та етики (далі – МСА), Положенні з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 (Рішення АПУ від 27.09.2007 р. № 182/4), а також на національній та західній практиці аудиту та контролю якості аудиторських послуг.
  • Методичного посібника з планування аудиту, з прикладами стратегії та плану;
  • Збірника програм аудиту, з додаванням анкет внутрішнього контролю та робочих документів до Програми аудиту «Отримання розуміння клієнта, в тому числі його внутрішнього контролю, та оцінка ризиків»;
  • Практичного посібника із застосування окремих методик аудиту ( аналітичні процедури; суттєвість; ризики та їх взаємозв’язок; вибіркова перевірка; складання тестів ефективності внутрішнього контролю)
  • Інших документів, складання яких є обов’язковим або доцільним (приклад посадової інструкції для посади аудитор, положення про відділ аудиту, організаційна діаграма структури підпорядкування та інформаційних потоків в аудиторській фірмі та інші документи).                                                                                                                                                                                                   Всі запропоновані матеріали є авторською розробкою виключно нашого колективу та не копіюють жодних інших матеріалів.
 • Здійснення моніторингу системи контролю якості аудиторських послуг, а саме виконання процедур розгляду та оцінки системи контролю якості.