Коригування до стандартів МСБО 1 і МСБО 8

Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку було внесено коригування до стандартів МСБО 1 "Подання фінансової звітності" та МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки".

Колишнє визначення суттєвості в МСБО 1 "Подання фінансової звітності" передбачало, що пропуск або неправильне відображення суттєвих елементів впливає на економічні рішення користувачів на основі фінансової звітності.

Новий варіант вважає інформацію суттєвою, якщо її пропуск, неправильне відображення або приховування в звітності може вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності загального призначення, які приймають їх на основі цієї звітності. Нове визначення суттєвості зробили більш послідовним і відповідним для всіх стандартів.

У такому варіанті стандарти застосовуватимуться на обов'язковій основі з 1 січня 2020 року, але це можна почати робити і раніше.

Див. докладніше Послуги з підготовки, трансформації та консолідації фінансової звітності в Україні