МСФЗ - чи сприяють вони ефективнішим міжнародним інвестиціям?

Якщо виходити з суто теоретичних міркувань, єдиний набір якісних міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) повинен забезпечувати більш ефективний міжнародний розподіл вільного капіталу. Але як йдуть справи насправді?

Щоб дати відповідь на це питання, наприкінці минулого місяця Фонд МСФЗ опублікував невелику презентацію, в рамках якої член Ради з МСФЗ Ен Тарка (Ann Tarca) розповідає про результати численних досліджень на тему впливу МСФЗ на міжнародні інвестиції (включаючи прямі іноземні інвестиції ) та міжнародну порівнянність фінансової звітності компаній, повідомляє gaap.ru з посиланням на IFRS.

Як відомо з історії, Рада з МСФЗ була створена в 2001 році з метою розробки стандартів фінансової звітності спеціально для компаній, що мають лістинг на світових біржах. Основною місією Фонду МСФЗ вже тоді значилося (і значиться досі) створення облікових стандартів, що забезпечують прозорість, підзвітність і ефективність фінансових ринків по всьому світу (сьогодні ці стандарти потрібні для використання в 140 юрисдикціях, і ще в багатьох дозволені до використання добровільно).

Таким чином, робота цієї організації відповідає суспільним інтересам в тому сенсі, що сприяє зростанню глобальної економіки і довгострокової фінансової стабільності, а також допомагає інвесторам з ідентифікацією ризиків і можливостей на світових ринках, тим самим покращуючи розподіл капіталу. Однак головне питання, на який намагається дати відповідь ця презентація від розробників МСФЗ, звучить наступним чином: наскільки реальні дані з міжнародних інвестицій підкріплюють висновок про те, що Фонд МСФЗ дійсно справляється зі своєю основною місією - що це не просто слова?

Перехід компаній на стандарти МСФЗ

Якщо та чи інша юрисдикція приймає рішення про перехід на стандарти МСФЗ, то це позитивне рішення, що відбиває підтримку міжнародних стандартів, грунтується в першу чергу на очікуваннях, що фінансова звітність на основі цих стандартів виявиться більш якісною і більш порівнянною в порівнянні з фінансовою звітністю на основі діючих у даній юрисдикції національних стандартів.

Якісні та послідовні стандарти повинні сприяти збільшенню міжнародних потоків капіталу і кращому інтегруванню ринків капіталу. Адепти МСФЗ стверджують, що міжнародні стандарти підвищують якість доступної іноземним інвесторам інформації, а це означає меншу інформаційну асиметрію між іноземними та місцевими (національними) інвесторами в тій чи іншій юрисдикції.

Реальні дані свідчать, що участь в іноземних інвестиційних фондах збільшилася з переходом компаній на міжнародні стандарти фінансової звітності. З точки зору логіки менш якісна інформація, доступна раніше основним користувачам звітності - великим інвесторам, що формують свої ділові рішення на основі фінансової звітності - означала менше стимулів для інвестицій. Дані по нових "МСФЗ країнах" показали, що з часом в середовищі американських інвесторів стало спостерігатися поступове зниження чітко вираженого зсуву їх орієнтації на користь місцевих американських ринків. Це зниження ступеня зміщення виявилося ще більш вираженим в тих випадках, коли національні стандарти країн, які перейшли на МСФЗ, спочатку дуже сильно відрізнялися від МСФЗ, були більш суворими, або ж коли в тих юрисдикціях спочатку переважали дуже високі стимули до розкриття якісної фінансової інформації.

Проведені дослідження показали, що перехід світових країн на МСФЗ асоціюється зі збільшенням як абсолютних обсягів інвестицій, так і числа інституціональних інвесторів (інвестиційних фондів, страхових і пенсійних фондів, приватних фондів прямих інвестицій та венчурних інвестиційних фондів). Можливим поясненням такого ефекту є те, що місцеві (національні) інвестори, которі беруть участь в цих фондах, збільшують свої частки у відповідь на більш якісну звітність компаній-об'єктів для інвестування, а іноземних інвесторів приваблює велика прозорість фінансової звітності компаній.

МСФЗ та прямі іноземні інвестиції

Дослідження спираються також на ще один показник вигоди від переходу на МСФЗ - прямі іноземні інвестиції. Дані Світового банку показують, що особливо сильне збільшення їх припливу спостерігався в разі країн, що розвиваються, після прийняття ними міжнародних стандартів фінансової звітності, що одночасно говорить про сильний вплив на ці країни політики Світового банку.

Втім, багато інших дослідження легко знайшли підтвердження переваг від переходу на МСФЗ в термінах поліпшеної сумісності (порівнянності) фінансової звітності різних компаній. Одне з таких виявило збільшення обсягів інвестування з боку іноземних інвестиційних фондів, яке - як показали дані - прямо відносилося на більш узгоджену фінансову звітність компаній в рамках окремих галузей після їх переходу на міжнародні стандарти. Іншими словами, в світовому масштабі стало більше учасників окремих галузей економіки, які використовують одні й ті ж стандарти звітності.

Інші дослідження розглядали ще й такий цікавий фактор як впізнавання стандартів. У цьому випадку іноземні інвестиції спочатку знаходяться на хорошому рівні тоді, коли дві країни мають багато спільного в плані мови, культури, юридичних норм і регіонального розташування, але особливо високі, якщо виявляється, що обидві країни (а значить - і інвестори, і компанії- об'єкти інвестицій) застосовують одні й ті ж системи стандартів фінансової звітності.

Уже в більш пізніх і близьких до нас дослідженнях їх автори дійшли висновку, що на результати інвестицій можуть впливати специфічні характеристики окремих юрисдикцій. Для ілюстрації, ефективність інвестицій має зворотний зв'язок зі слабкими правовими механізмами захисту, ступенем концентрації власності та відмінностями в системах фінансового обліку і звітності до переходу на МСФЗ.

Окреме дослідження по темі міжнародних злиттів і поглинань показало, що число таких угод зросло, причому компанії-набувачі прийшли в основному з країн, що переходять на МСФЗ. Рост "M & A" виявився більш вираженим тоді, коли системи звітності у двох країн мали більше схожості. Таким чином, дане дослідження також підтвердило, що міжнародні інвестори дуже цінують порівнянність фінансових даних, коли проводять фінансовий аудит потенційних об'єктів для здійснення придбань.

Всі наведені вище результати лише підтверджують дані з первісного публічного розміщення (IPO). Як виявилося, після переходу тієї чи іншої юрисдикції на МСФЗ початкові публічні розміщення як на національних, так і зарубіжних майданчиках демонстрували менше прикладів торгівлі за заниженими цінами, а на зарубіжних ринках прибутковість виявилася вищою. Однак ці переваги від переходу на міжнародні стандарти більш яскраво виявлялися тоді, коли спочатку було більше відмінностей між МСФЗ і застосовуваними раніше національними стандартами, і якщо в країні, що переходить на МСФЗ, діяли більш сильні правові механізми (це сприяє довірі).

Ще одне дослідження вивчало таке явище як одночасний лістинг відразу на декількох торгових майданчиках - як виявилося, воно стає більш поширеним з прийняттям МСФЗ. Іншими словами, більш імовірно, що в якості другого, третього і так далі торгового майданчика компанія вибере країну також на МСФЗ і в умовах більших і ліквідних ринків. Найбільша різниця від переходу була помітна в країнах, де раніше спостерігалися серйозні відмінності в системах фінансового обліку та звітності, де були обмежені розкриття, або де компанії раніше мали обмежений доступ до капіталу.

Переваги від переходу на МСФЗ в Україні та інших країнах

На самому початку презентації була висловлена, якщо завгодно, гіпотеза, що стандарти МСФЗ несуть з собою переваги у вигляді помітного зростання інвестицій, оскільки цьому сприяє покращена якість фінансової звітності та її порівнянність. Дослідження, на які спирається в своїй презентації член Ради з МСФЗ Ен Тарка, справді демонструють зростання іноземних інвестицій в результаті переходу на МСФЗ - хоча і з різних причин, як зазначалося вище.

Висновки цих досліджень ґрунтуються на даних численних юрисдикцій, які протягом багатьох років переходили на міжнародні стандарти фінансової звітності. Висновки підтверджують, що Фонд МСФЗ дійсно справляється зі своєю основною місією щодо забезпечення ефективності функціонування світових фінансових ринків і стійкого зростання світової економіки.

Однак дуже важливе зауваження з приводу всього вищесказаного полягає в тому, що переваги від переходу на МСФЗ в плані збільшення інвестицій не є універсальними за своєю суттю, оскільки на них будуть впливати фактори двох основних груп. Першу умовну групу факторів можна озаглавити "якість стандартів" (як добре відомо, однією з головних задач для Ради з МСФЗ була і залишається розробка якісних стандартів в інтересах користувачів фінансової звітності). А друга група чинників - це інституційний устрій в тій чи іншій країні (органи контролю, юридичні системи, правові механізми захисту інтересів інвесторів і забезпечення якості фінансової звітності).

Отже: зіставність та прозорість фінансової звітності є фундаментальними факторами для збільшення іноземних інвестицій, але переваги будуть вище в тому випадку, якщо в країнах, що переходять на МСФЗ, сам цей перехід має сильну інституційну підтримку.

Див. докладніше Аудиторські послуги в Україні