МСФЗ: стандартний порядок розробки МСФЗ можуть змінити

Останній посібник від команди технічних розробників у складі Ради з міжнародних стандартів бухгалтерської етики (IESBA).

На початку травня 2019 р. стало відомо, що піклувальники Фонду МСФЗ запрошують всіх, кого дана тема хвилює, висловитися з приводу процедурних вимог до розробки міжнародних стандартів фінансової звітності, яким слідують Рада з МСФЗ і Комітет з інтерпретацій, повідомив портал gaap.ru.

У складі ради піклувальників є спеціальна наглядова комісія DPOC (Due Process Oversight Committee), яка відповідає за дотримання піднаглядними організаціями формального процесу, детально описаного в спеціальному внутрішньому регламенті ( "Handbook"). Даний процес заснований на трьох ключових складових: прозорості, повноцінних і чесних консультаціях, а також підзвітності.

Саме тут сьогодні заплановані зміни - природно, не в ключових принципах, а в інших складових процесу, де це потрібно з урахуванням сьогоднішньої діяльності Ради та Комітету з інтерпретації. Так, наприклад, будуть оновлені процедури, пов'язані з аналізом можливого впливу нових або змінених стандартів МСФЗ - такий аналіз буде проводитися на всіх стадіях роботи зі стандартами. Крім того, автори змін збираються уточнити роль і статус рішень, прийнятих Комітетом з інтерпретації - такі рішення повинні стати для Ради з МСФЗ формальним інструментом в роботі.

Крім цього, прояснять категорії навчальних матеріалів, які публікує Фонд МСФЗ, переглянуть вимоги до консультацій в рамках поновлення робочого плану Ради з МСФЗ, уточнять роль Консультативної ради з МСФЗ і процеси схвалення змін до таксономії МСФЗ, а також роль самої наглядової комісії DPOC в даній сфері.

Зміни вносяться у відповідь на результати опитування, проведеного в 2017 році: попри те, що більшість респондентів тоді вказали, що відносяться до формального процесу розробки МСФЗ з великою повагою, все ж трапилася низка зауважень, які зводяться до того, що є багато можливостей зробити його більш ефективним. За словами ж голови DPOC Алана Беллера (Alan Beller), даний процес має основоположне значення для прозорості, якості та легітимності всієї роботи Ради і Комітету з інтерпретації, позаяк саме він дозволяє стейкхолдерам у всьому світі стежити за розробкою МСФЗ і брати в цьому активну участь.

Див. докладніше МСФЗ в Україні