Управління якістю аудиту - ISQM 1, ISQM 2 і ISA 220

Рада з міжнародних стандартів аудиту та підтвердження достовірності звітності (IAASB) запустила публічні консультації з трьох взаємозалежних проектів, кожен з яких пов'язаний з темою управління якістю аудиту - ISQM 1, ISQM 2 та ISA 220.

Пропозиції можуть вилитися в досить істотні для світової аудиторської професії зміни практики управління якістю. Прокоментувати їх є можливість до 1 липня, повідомляє портал gaap.ru.

Міжнародні розробники пропонують змінити стандарти таким чином, щоб вони передбачали новий (без попереднього повідомлення) підхід до управління якістю в аудиторських компаніях, здатний при ефективному використанні підтримувати якість аудиторських послуг на стабільно високому рівні.

Приділили розробники увагу і такому важливому аспекту як масштабованість, оскільки стандарти передбачають створення систем управління якістю, що враховують розмір аудиторських компаній і обставини, в яких вони ведуть свою діяльність.

Зокрема, покращення якості аудиторських перевірок буде реалізовано шляхом:

  • Модернізації стандартів з урахуванням мінливого і все більш складного оточення, появи нових технологій, широких можливостей аутсорсингу;
  • Підвищення відповідальності та підзвітності керівництва аудиторських компаній, поліпшення корпоративного управління;
  • Жорсткішого моніторингу функціонування систем управління якістю, регулярного усунення недоліків;
  • Підвищення відповідальності керівників аудиторських перевірок за якість здійснюваного ними контролю та підсумкову якість аудиту;
  • Підвищення суворості внутрішніх перевірок якості проведеного аудиту (вибірка, відбір документації, оцінка результатів).

З урахуванням важливості майбутніх змін і необхідності для компаній адаптуватися до нових підходів управління якістю аудиту, Рада з міжнародних стандартів аудиту та підтвердження достовірності звітності також розробила попередній варіант керівництва і допоміжні інструменти (в формі прикладів і поширених запитань). Усі вони можуть допомогти компаніям у справі розуміння суті пропозицій та їх подальшого застосування в різних обставинах.

Див. докладніше Аудиторські послуги в Україні