При прийнятті рішень користувачі фінансової звітності мають бути впевнені, що надана їм інформація є достовірною та надійною.

Основним завданням аудиту є збір та обробка інформації про фінансово-господарську діяльність компанії з метою формування аудиторської думки. Результати аудиту надають можливість виявити недоліки в роботі фінансових служб, визначити фінансовий стан компанії, прогнозувати основні тенденції подальшого розвитку, виявити ризики.Наші знання та досвід відповідають сучасним вимогам та є достатніми для надання всіх видів аудиторських послуг. 

Обов’язковий аудит у 2018 - 2019 рр.

Обов'язковий аудит фінансової звітності – аудит фінансової звітності суб'єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов'язані оприлюднити або надати фінансову звітність користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом. У 2017 році були внесені зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» з метою наближення норм вітчизняного бухгалтерського законодавства до стандартів ЄС.

Обов’язковий аудит у 2018 році зобов’язані провести компанії, які віднесені до підприємств, що становлять суспільний інтерес; публічні акціонерні товариства; суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку; підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення; інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств.

ТОВ «КИЇВАУДИТ» включено до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

ТОВ «КИЇВАУДИТ» надає аудиторські послуги з обов’язкового аудиту з 1990 року у м. Київ, Харків, Полтава, Черкаси, Львів, Одеса, Дніпро, Запоріжжя та ін. Ми маємо багаторічну довіру суспільства до результатів нашої роботи і це є основою нашої ділової репутації. Див. перелік наших клієнтів.

Ініціативний аудит

Ініціативний аудит здійснюється за бажанням власників, керівництва та інвесторів компанії з метою прийняття управлінських рішень.

Ініціативний аудит проводиться у разі:

  • наявності вимог в установчих документах щодо проведення аудиту;
  • придбання підприємства, як бізнесу;
  • залучення додаткових інвестицій;
  • впровадження нових проектів;
  • зміни головного бухгалтера або інших осіб, відповідальних за ведення обліку на підприємстві;
  • зміни керівництва на підприємстві;
  • отримання кредиту;
  • інших випадках.

Огляд історичної та проміжної фінансової інформації

Замовлення на огляд фінансової звітності (проміжної фінансової звітності) здійснюється у тому випадку, коли клієнта може задовольнити надання обмеженої впевненості, а не обґрунтованої впевненості, як за результатами аудиту.

На відміну від аудиту, який з високим (але не абсолютним) рівнем впевненості дозволяє аудитору висловити думку про перевірену фінансову інформацію, огляд обмежується меншою кількістю процедур. В результаті, користувачі фінансової інформації в більш короткі строки і з меншими фінансовими витратами можуть отримати думку аудитора щодо достовірності даних фінансових звітів.

Довіра суспільства та клієнтів  до результатів нашої роботи є основою нашої репутації, тому ми завжди прагнемо відповідати сучасним і майбутнім вимогам бізнесу.

 

Аудиторські послуги, аудит фінансової звітності в Києві, Харкові та інших містах України: ☎ 0 (44) 287-70-55