ТОВ «КИЇВАУДИТ» надає послуги з аутсорсингу бухгалтерського, податкового та управлінського обліку підприємствам, фінансовим компаніям, представництвам іноземних компаній, неприбутковим організаціям.

Послуги з аутсорсингу включають у себе:

  • розробку та впровадження облікової політики;
  • підготовку первинних бухгалтерських документів (рахунки-фактури, накладні на відпуск товару, податкові накладні, авансові звіти, табелі тощо);
  • адміністрування банківських рахунків (підготовка платіжних доручень, чеків, заявок);
  • нарахування заробітної плати, лікарняних, відпускних та відповідних податків і зборів на фонд оплати праці, складання та подання у відповідні органи звітності по ЄСВ, податку з доходів фізичних осіб, інших податків та зборів;
  • перевірку та відображення в обліку здійснених господарських операцій, згідно з первинними документами;
  • формування регістрів бухгалтерського обліку;
  • складання фінансової, статистичної, податкової та управлінської звітності і подання її відповідним органам;
  • послуги з кадрового адміністрування (ведення кадрової документації, формування особових справ працівників, підготовка різних довідок працівникам і т.п.);
  • консультування управлінського персоналу з питань обліку, оподаткування та трудового законодавства, а також відслідковування змін податкового законодавства, які можуть суттєво вплинути на господарську діяльність та фінансові результати;
  • супроводження перевірок, які здійснюються контролюючими органами.

Ми можемо надати один (декілька) видів послуг або «Комплексне обслуговування».