Головною метою проведення due diligence є отримання інформації про реальний фінансовий стан компанії, можливі ризики та потенційні можливості.

Ми маємо досвід та готові провести комплексну оцінку, яка включає в себе:

  • фінансову оцінку (financial due diligence), яка дає можливість оцінити фінансовий стан компанії, перевірити її активи та зобов`язання на предмет якості та реальної вартості;
  • оцінку податкових ризиків (tax due diligence). Питання оподаткування зазвичай входять в програму фінансової оцінки, але якщо клієнт бажає отримати детальну інформацію про податкові ризики, тоді вони стають предметом окремої оцінки;
  • юридичну оцінку (legal due diligence) - яка здійснюється, якщо клієнта цікавлять лише юридичні аспекти діяльності компанії, наприклад, законність приватизації, питання ліцензування, дотримання трудового законодавства та інші;
  • операційну оцінку (operational due diligence) - яка представляє собою оцінку виробничої діяльності компанії.